KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:

Polska Jest Jedna


Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

ul. Śmiłowskiego 2A 41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431779623 | REGON: 524718039

Ewidencja Partii Politycznych:
EWP 442
Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego:

Sylwia Maria Pawełczak
e-mail: kontakt@pjj.org.pl

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

Wiesława Kapłon
e-mail: finansepjj23@op.pl

Rejestr zaciągniętych kredytów:

—-

Rejestr wpłat:

—-
Informacje o wpłatach związanych z kampanią wyborczą.

Wpłaty od darczyńców na Fundusz Wyborczy, analogicznie, jak wpłaty na Partię mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych, co oznacza, że nie mogą być dokonywane przez firmy.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może dokonać wpłaty darowizny jako osoba prywatna, w takiej sytuacji przelew musi jednak zostać dokonany z rachunku prywatnego, a nie firmowego.

Środki finansowe mogą być wpłacane na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.
(art 36a ust.3 ustawy o partiach) Za przelew w rozumieniu wskazanego przepisu
Prawa bankowego NIE MOŻE być uznana wpłata gotówkowa w kasie banku oraz przekaz pocztowy!!!


Wpłaty na Fundusz Wyborczy mogą pochodzić wyłącznie od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Suma wpłat dokonywanych na Fundusz Wyborczy nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 3 600,00 x 15 = 54 000,00 zł).

UWAGA!
TYTUŁ PRZELEWU
Darowizna, imię, nazwisko, adres zamieszkania, województwo, imię ojca.

Nr rachunku:
50 1240 1183 1111 0011 2923 9317
Gospodarkę finansową Komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego (art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego).
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Komitetu.
Podstawa prawna:
Art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)
Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Polska Jest Jedna

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy:

Konto PLN
BANK PEKAO S. A.
----------

Tytułem:
wpłaty na KW Polska Jest Jedna
Imię i Nazwisko, adres zamieszkania i województwo wpłacającego

Uwaga:
Niedopuszczalne jest wykonywanie przelewu:
* z rachunku firmowego lub zagranicznego,
* poprzez internetowych pośredników płatności,
* przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce

Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz KW Polska Jest Jedna tylko i wyłącznie:
-przelewem
- karta płatnicza
- czekiem rozrachunkowym

Łączna kwota wpłat od jednego obywatela polskiego na rzecz Kw Polska Jest Jedna nie może przekraczać 15 - krotności minimalnego wynagrodzenia za prace tj. 15 x 3600 zł = 54 000 złotych.
Kandydat na posła lub senatora moze wpłacić na rzecz KW Polska Jest Jedna sumę nieprzekraczającą 45 - krotności minimalnego wynagrodzenie tj. 45 x 3600 =162000 złotych.